Zmluvy

2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o zriadení ZO

Zmluva o dielo – zhotovenie sústavy verejného osvetlenia

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva o výpožičke podperných bodov

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2019

2018

Zmluva o audítorskej činnosti 176/2018

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi – 2.1.2018

Kúpna zmluva (3)

Kúpna zmluva (2)

Zmluva č. ZO/2018A 10328-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva č. 1/2018 VS o reklamnej a propagačnej činnosti

Kúpna zmluva (1)

2017

Kúpna zmluva (3)

Kúpna zmluva (2)

Kúpna zmluva (1)

2016

Zmluva o dodávke prác a služieb

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva č.SZH1208201515

Zmluva o pôžičke

Rámcová kúpna zmluva č. 3064/01 – STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich so správou informačných technológií za paušálnu odmenu

Kúpna zmluva – INVESTMEN, s.r.o

Zmluva o dielo č. O/17/2016

2015

Zmluva o dielo – TERRA GRATA, n. o.

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb – Geosense SK s.r.o.

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov – Geosense SK s.r.o.

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéh dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Orange Slovensko, a. s.

Zmluva o prevode verejného osvetlenia – INVESTMEN, s.r.o.

Kúpna zmluva – INVESTMEN, s.r.o.

Zmluva č. 001/2015 vytvorenie a správa webovej stránky – SoftOne, s.r.o.

Zmluva o dielo 2/2015 – ADARA Slovakia, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia, dopravných a stavebných služieb – GHAMA. s.r.o.

Zmluva o dielo č. 2/2015

Rámcová zmluva č. 2/2015 o oprave a údržbe, montáži verejného rozhlasu v obci Dolná Mičiná

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s.

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta – DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.

Darovacia zmluva

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

2014

Rámcová zmluva č.2/2014 o oprave, údržbe a montáži verejného osvetlenia v obci Dolná Mičiná

Rámcová zmluva č. 7/2014 o oprave, údržbe a montáži verejného osvetlenia v obci Dolná Mičiná

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb (2014)

2013

Zmluva o dielo č. 2-BAS2013-016

Zmluva o dodávke prác a služieb – J+B KOVO

Zmluva č. 588/2013/OSV-SDS o zriadení spoločného úradu v oblasti sociálnych služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Telefónica Slovakia, s.r.o.

Zmluva o združenej dodávke elektriny – OBECNÝ ÚRAD – Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny – Obecný úrad – VO IBV za kaštieľom – Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny – OBECNÝ ÚRAD ZVONICA – Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny – OU – VEREJNÉ OSVETLENIE – Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny – OU Dom smútku – Stredoslovenská energetika, a.s.

2012

Zmluva o dielo vedenie podvojného účtovníctva

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb (2012)

Zmluva o združenej dodávke elektriny – OBECNÝ ÚRAD – Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny – Obecný úrad – VO IBV za kaštieľom – Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny – OBECNÝ ÚRAD ZVONICA – Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny – OU – VEREJNÉ OSVETLENIE – Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny – OU Dom smútku – Stredoslovenská energetika, a.s.

2011

Zmluva č. 1/2011/S – PUFEKO, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí právnej pomoci

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb (2011)

Zmluva o pripojení – Slovak Telekom, a.s.