Zber všetkých kategórií elektroodpadov – 12.11.2019

Obecný úrad Dolná Mičiná Vám oznamuje, že uskutoční zber všetkých kategórií elektroodpadov v zmysle Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zber sa uskutoční od 12.11.2019 pred požiarnou zbrojnicou pri obecnom úrade. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Súbor vo formáte PDF: Zber všetkých kategórií elektroodpadov