Komisie OZ

Komisie OZ:

Stavebná komisia:

  • Ján Baran
  • Ľubomír Kupec

Kultúrna komisia:

  • Jana Satinová
  • Mgr. Alena Kupcová
  • Ing. Iveta Majerová

Finančná komisia:

  • Ing. Iveta Majerová – predsedníčka
  • Mgr. Alena Kupcová
  • Ján Baran