Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou do NR SR 2020

Elektronická adresa na prijatie žiadosti o voľbu poštou pre občanov je: info@dolnamicina.sk