Kategória: Oznamy

Odber všetkých kategórií elektroodpadov 2019

Važení občania, odber všetkých kategórií elektroodpadov v zmysle Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov sa uskutoční 8. 4. 2019 – 24. 4. 2019 pred požiarnou zbrojnicou pri obecnom úrade. Súbor vo...

Registrácia chovu ošípaných

Vážení občania, regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica upozorňuje na postup pri chove jednej ošípanej na vlastnú spotrebu a pri získaní ošípanej na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa. Súbory vo formáte PDF:...

Harmonogram zberu odpadu v roku 2019

Vážení občania, v priloženom súbore si môžete pozrieť harmonogram zberu odpadu v našej obci v roku 2019. Súbor vo formáte PDF: Harmonogram zberu odpadu v roku 2019

Zámer prenájmu majetku obce

Obec Dolná Mičiná týmto zverejňuje zámer prenájmu majetku obce. Dokument vo formáte PDF: Zámer prenájmu majetku obce 3.12.2018

Veterinárne oznamy

Súbory vo formáte PDF: Domáce zabíjačky – žiadosť o súčinnosť Súčinnosť pri registrácii neregistrovaných chovov hospodárskych zvierat – ošípaných